Skontaktuj się z nami
+48 785 526 470
[email protected] Formularz kontaktowy

 

Jednym z naszych zajęć są coroczne, wiosenne płoszenia gawronów z parków miejskich.

Staramy się zabezpieczyć teren parków miejskich oraz skwerów czy cmentarzy przed niechcianym ptactwem. Dość duże kolonie gawronów zakochały się w miastach i miasteczkach, zamieszkując tereny nie do końca dla nich przeznaczone.

Łatwy dostęp do pokarmu wyrzucanego pod balkony bloków oraz składowiska odpadów zachęciły je do przeprowadzki do miast ze swoich naturalnych terenów.

Wszyscy wiemy że wypierają one inne ptaki śpiewające z tych miejsc. Dzięki zastosowaniu płoszenia metodą sokolniczą w bezinwazyjny sposób przesiedlamy je w tereny mniej uciążliwe dla człowieka. Parki mogą zostać rewitalizowane i będą cieszyć oko i ucho uczęszczających tam ludzi. Ptaki takie jak: grzywacze, sierpówki, pełzacze a nawet sowy, chętnie się zadomawiają w parku  i czują się bezpieczne bez gawronów.

Zaproś nas do przedszkola lub szkoły wypełniając formularz.
Na pewno się z Tobą skontaktujemy!